Afspraken

Betaling
In het cursusgeld zit een uitgebreide gedrukte cursus, alle lesmateriaal, koffie, thee, water en lekkernijen inbegrepen.
Na de inschrijving via onze website ontvang je van ons een inschrijvingsbevestiging en een factuur waarop je alle betalingsinformatie terug kan vinden.
Indien het moeilijk voor je is om het volledige bedrag binnen deze gestelde termijn te voldoen, adviseren we om contact met ons op te nemen en dan bekijken we graag welke betalingsovereenkomst we kunnen afspreken die voor jou past.
Betaling kan op volgend rekeningnummer: BE80 9730 7153 2177 op naam van Bodhi VZW, met duidelijke vermelding van je naam en het factuurnummer.
Indien je werkt in een Vlaamse KMO of zelf ondernemer bent, bestaat de mogelijkheid om te betalen via KMO portefeuille. Je vindt alle informatie hierover op www.kmo-portefeuille.be

Annuleringsvoorwaarden
Annulering door cursist
De deelnemer kan binnen 14 dagen na inschrijving via e-mail de inschrijving zonder kosten herroepen. Daarna kan je de inschrijving niet meer annuleren. Je kan uiteraard altijd nog in een andere opleiding instappen.
Indien je tijdens de opleiding wegens omstandigheden één of meerdere dagen niet naar de les kan komen, wordt het cursusgeld niet terugbetaald. We bieden je wel de mogelijkheid om de les op een later tijdstip in te halen.

Annulering door ons
Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn of als er sprake is van overmacht door omstandigheden, dan behouden wij het recht om de opleiding te annuleren. Je wordt daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. In dat geval volgt restitutie van het lesgeld binnen twee weken.

Vertrouwelijkheid
De deelnemer dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten, mentoren of docenten, zowel vragen als voorvoorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet met derden te delen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van iedereen volledig gerespecteerd wordt.
Ook met de schriftelijk informatie (cursus) wordt vertrouwelijk en professioneel omgegaan. Het is niet toegestaan de gedrukte cursus en de werkvormen van de lesgever te kopiëren en aan derden door te geven. De gedrukte cursus valt onder de copyright van de lesgever.
Het is ook te allen tijde verboden om met het verkregen materiaal zelf cursus te gaan geven. De deelnemer is uiteraard wel vrij om binnen het werk als kindercoach deze informatie te gebruiken tijdens de sessies.